انرژی های خورشیدی پیشگامان

نیروگاه خورشیدی خانگی

تصاویر پروژه اجرا شده در شهر یزد، صفاییه (خیابان عدالت)، در ادامه قابل مشاهده هستند، نیروگاه با ظرفیت پنج کیلووات و متصل به شبکه می باشد.