انرژی های خورشیدی پیشگامان

دوچرخه سواران خورشیدی، عبور از ایران

دوچرخه سواران خورشیدی، عبور از ایران، مسیر فرانسه تا چین

زوج ونکووری اخیرا توری را اواسط ماه ژوئن شروع کردند. گوانگ ژو چین مقصد نهایی آنها خواهد بود. این زوج، از ۴۰ شرکت کننده این سفر  هستند، چالشی که برای سواری بر دوچرخه های با برق خورشیدی طراحی شده است. آنها از مسیر بازرگان وارد ایران می شوند و سفرشان شامل خطوط جنوبی دریای خزر، انتهای فرودگاه امام خمینی خواهد بود. بزرگترین چالش آنها در این سفر ۲۰۰ کیلومتر دوچرخه سواری روزانه است. پنج روز اول این سفر همه اعضا در کنار هم رانندگی می کنند. در مسیر ۱۲ هزار کیلومتری عبوری از ۱۰ کشور، با عبور از جاده ابریشم، ۳۰ مین سالگرد دوقلویی لیون-کانتون (گوانگ ژو)، به عنوان دومین و سومین شهر بزرگ دنیا در فرانسه و چین را جشن می گیرند. در تصویر می توانید عکس این زوج را ببینید که از ایران عبور می کنند.