انرژی های خورشیدی پیشگامان

سامانه هوشمند پایش هورپاد

سامانه هوشمند مانیتورینگ هورپاد امکان برقراری ارتباط با نیروگاه و اطلاع از میزان تولید و یا وجود نواقص در فعالیت نیروگاه را فراهم می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را در بخش آرشیو مشاهده نمائید.