انرژی های خورشیدی پیشگامان

پرواز یک ساله هواپیمای خورشیدی

پرواز یک ساله هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی

هواپیمایی سیاه رنگ با عرض ۳۵ متر و بال های نازک، مدل PHASA.35 که می تواند بدون هیچ کمکی، و تنها با برق خورشیدی برای یک سال در هوا معلق بماند. این مدل سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ قابل عرضه به مشتریان خواهد بود. این پروژه تعاملی بین سیستم های BAE و منشوری – متخصص سیستم های UAV است. این مدل می تواند ۱۵ کیلوگرم از هر نوع بار مفید را حمل کند. این هواپیمای بدون سرنشین در انگلستان ساخته می شود اما بسته به سفارش در کشورهای دیگر نیز قابل تولید است.