انرژی های خورشیدی پیشگامان

پنل خورشیدی

مشخصات فنی پنل خورشیدی برای نیروگاه خورشیدی در این بخش قابل مشاهده است.

پنل خورشیدی JA Solar