انرژی های خورشیدی پیشگامان

ارتباط با ما

آدرس شرکت

یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان بوعلی، ساختمان پیشگامان، طبقه دوم. شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان

[wpgmza id="1"]

شماره تماس

مدیریت
۳۱۰۲۹۱۰۰

بهره برداری
۳۱۰۲۹۰۱۰
۳۸۲۶۱۴۵۲
فنی
۳۱۰۲۹۰۰۱

امور مالی
۳۱۰۲۹۰۰۳

فاکس

۰۲۱ - ۸۹۷۷۹۵۸۵

وب سایت

وب سایت: solar.pishgaman.com

ایمیل

شرکت
solar@pishgaman.com

مدیریت
ezabady@pishgaman.com